Per Axbom

Gör teknik trygg och omtänksam

Jag arbetar som designer, coach och lärare. Mitt arbete hjälper organisationer att skapa digitala tjänster med omtanke. Jag vill att alla människor ska känna sig trygga med ny teknik.


Prenumerera på mitt engelska nyhetsbrev The Edge of Digital Ethics. Varje utgåva innehåller även något på svenska.

Boken Digital omtanke

Köp min handbok Digital omtanke om att skapa digitala produkter som tar bättre hänsyn till människors välmående.

Tecknad avatar för Per Axbom

English | Svenska